Bozyel rüzgarı nedir ?

AAmaan

Global Mod
Global Mod
Bozyel RA14zgarA: Meteorolojik Azellikleri ve Etkileri
Bozyel rA14zgarA, Azellikle Akdeniz kAyAlarAnda ortaya AAkan ve kAA mevsimlerinde en fazla gArA14len bir rA14zgar tA14rA14dA14r. Bu rA14zgar tA14rA14, Akdeniz bAlgesinde kAA mevsiminde hava sAcaklAklarAnAn dA14Amesi ile birlikte meydana gelir. Bozyel rA14zgarA, Azellikle Akdeniz A14lkeleri iAin bA14yA14k Aneme sahiptir AA14nkA14 bu rA14zgar, o bAlgeye Anemli miktarda kurak hava ve sAcaklAklarAn dA14Amesine neden olmaktadAr.

Bozyel rA14zgarA, Akdeniz'in kuzeybatAsAndan gelen soAuk ve kuru hava akAmA olarak tanAmlanmaktadAr. Bozyel rA14zgarAnAn soAuk hava akAmA, Fransa ve Aspanya arasAndaki Aber YarAmadasA'ndan gelir. Bozyel rA14zgarA, kuzeybatAdan gelen kuru ve soAuk hava akAmAnAn, Akdeniz'in kuzeybatAsAndan geAerken soAutulmasAna ve bu sebeple kurumasAna neden olur. Bozyel rA14zgarA, Akdeniz'in kuzeybatAsAndan geAtiAi A14lkeleri Azellikle Akdeniz'in kuzey kAyAlarAnda kurumaya neden olur.

Bozyel rA14zgarAnAn bAlgeye etkisi, sadece kuraklAk ve soAuk hava deAiAiklikleri A14zerinde deAil, bAlge Aevresindeki denizlerin sAcaklAAAnAn da deAiAmesinde etkilidir. Bozyel rA14zgarAnAn soAuk hava akAmA, Akdeniz'in kuzey kAyAlarAndaki denizleri soAutur. Bozyel rA14zgarAnAn bAlgeye etkisi, Akdeniz'in kuzey kAyAlarAndaki iklimi ve toplam yaAAA miktarAnA etkilemektedir.

Bozyel rA14zgarAnAn bAlge A14zerindeki etkileri, biyolojik ve ekonomik aAAdan Anemlidir. Bozyel rA14zgarAnAn hava sAcaklAklarAnAn dA14Amesi, bitki ArtA14sA14 A14zerinde etkili olmaktadAr. Bozyel rA14zgarAnAn soAuk hava akAmA, Akdeniz'in kuzey kAyAlarAnda yetiAen bitkilerin bA14yA14mesine neden olmaktadAr. Bozyel rA14zgarAnAn hava sAcaklAklarAnAn dA14Amesi, Akdeniz bAlgesinde tarAm ve balAkAAlAk sektArA14nA14n Anemli AlAA14de etkilenmesine neden olmaktadAr.

Bozyel rA14zgarA, Akdeniz bAlgesinde kAA mevsiminde en fazla gArA14len ve Anemli etkilere sahip bir rA14zgar tA14rA14dA14r.